Medical Student Forums > Questions, Exams & Study tips

Looking for English-Somali medical terminology

(1/5) > >>

Hana/:
Hello everyone,
It will be really helpfull if one of our docs could with me out this Somali medical terminology.

Thank you so much

Admin:
Welcome Hana to the SMF!

I am happy to tell you that We are about to upload our ready English-Somali Medical Dictionary to be searchable online...

We will inform you the updates later..

If you are hurry & have certain terminologies which you want them to be translated for you we can do it thru here...

Thanks
Dr.Mahdi

Hana/:

Thank you so much Dr.
The following are the terms that I need to be translated.I have alot more,but I wouldn't be able to poste all of them.
Once again thank for your time in advance.


Admissions desk,AdrenPenicillinaline,Bee venom,Band-aid,Bone splint,Intensive care unit,Pass out,Pollen allergy,Prescription,Numbing pain,
Sinus infection.

I know most of these terms, but i have no idea how to translate into somali medical terms.. I'm looking for word to word translation.

Admin:
Erayada caafimaadka qaar badan oo ka mid ah sidooda ayaa loogu isticmaalaa luqad kasta, mana laha erayo u dhigma sida ereyadaan "adrenalin, hormone iyo pnicillin".
Erayada noocaan ah waxaan ka bixinnay sharaxaad si loo fahmo marka qofku isticmaalayo. (la soco qaamuuskeenna)

Admissions desk : Miiska qaabilaadda bukaanka
Bee venom : Sunta shinnida
Band-aid : 1)Kooxda gargaarka 2)Sharootto, Bandaajo, Faashad koollo leh)
Bone splint : Kabniin
Intensive care unit : Qaybta daryeelka hawsha culus ee badbaadinta bukaanka
Pass out : Suuxdin, Miirdaboolmid
Pollen allergy: Xajiinta Faxalka
Prescription: Rijeetto, Qorida daawada
Numbing pain: Kabuubyo
Sinus infection: Caabuqidda jeebabka sanqaroorka (sinusitis)

La soco wixii intaa ka badan qaamuuskeenna oo aan ku soo bandhigi doonno halkaan.
Dr.Mahdi

PrincessMuni:
Mashallah Dr. Mahdi. For a while I thought it's chinese!!
looking forward to learn more somali words. Amazing job walahi!
still can't even read this one "Caabuqidda jeebabka sanqaroorka"  ???

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version