Cudurrada Qaliinka

Topics

<< < (2/3) > >>

[1] Dhibaatooyinka borastayt-ka (Prostate problems)

[2] Daryeelkaaga Cisbitaalka - Qalitaanka ka Dib

[3] Rectocoele, Cystocele, Enterocele & Urethrocele

[4] War surgery

[5] Kateetarka Foley (Foley Catheter)

[6] Bixinta Beeryarada (Splenectomy)

[7] Xinjirowga Xididada Lugaha / Deep Vein Thrombosis (DVT)

[8] Qalitaanka Saarista Xameetida (Cholecystectomy)

[9] Qabsin-saarid (Appendicectomy)

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version